of neem contact op
Voor meer informatie bel 0344 611 244

Het meisje met de zwavelstokjes

Voor in het theater
Beeldend Theater de Muzen en Theater de Bolle Kater hebben een eigen bewerking van het meisje met de zwavelstokjes gemaakt. Zij spelen het bekende sprookje van Andersen een paar jaar later in de tijd.
In deze bewerking speelt het verhaal zich een aantal jaren later af als een echtpaar, druk doende met de boodschappen voor  oud en nieuw, terug denkt aan die treurige gebeurtenis rondom het meisje een paar jaar geleden.
De man voelt medelijden, de vrouw vindt het onbelangrijk en ergert zich aan haar man die maar niet opschiet. Het sprookje wordt  op deze manier levendig, soms grappig en zelfs met elementen van het nu: haast en geen interesse in de medemens. Toch gaat de essentie van het sprookje niet verloren: De vrouw wordt door een mysterieuze openbaring geraakt,  voelt medelijden en komt tot inkeer. Het meisje wordt door oma gehaald en gaat met haar mee. Engelse en Franse a capella kerstliederen worden door een koortje karakteristieke, levensgrote Muzen-poppen gezongen en creëren zo een sfeer uit de tijd van Charles Dickens.
Andersen meets Dickens zou je kunnen zeggen en daarmee is het een  prachtige familievoorstelling voor jong en oud geworden.

Gegevens
Deze voorstelling kan alleen gespeeld worden in een theater met voldoende technische voorzieningen.
Speelvloer minimaal 8 x 6 meter
Grid of tracken voor licht en decor
Aantal kringen minimaal 24
Eigen DMX-sturing vanaf podium

Het meisje met de zwavelstokjes
Het meisje met de zwavelstokjes