of neem contact op
Voor meer informatie bel 0344 611 244

dementie

Geheugentheater voor mensen met Dementie

Als je ”boekenkast van het leven’’ door dementie langzaam leeg begint te raken, wordt het hele leven anders. Een heleboel dingen raken vergeten maar soms komen er flarden van vroeger terug. Dat je op tijd thuis moet zijn voor het eten anders wordt vader boos, je moet nu echt naar huis. Dames maken zich vaak druk omdat de kinderen nog niet thuis zijn en ze maken zich daar zorgen over… Oudere heren moeten vaak naar hun werk en de bus gaat over 10 minuten…

Voor deze doelgroep hebben wij theater gemaakt met behulp van de Veder Methode

De 4 jaargetijden
Op de herkenbare muziek van Vivaldi nemen wij met onze poppen de seizoenen door. Zo leggen in de lente de vogels hun eieren en krijgen jongen. In de zomer liggen wij op het strand en puffen wij wat af in de warme zon, in de herfst gaat het waaien en zoeken we paddestoelen en koning Winter brengt kou, de Kerstman en…echte sneeuw! Liedjes en gedichten van vroeger omlijsten deze belevingen.
Naar de algemene beschrijving…

Huiskamerroute
Met een kar vol poppen gaat wij naar de huiskamer toe en spelen op rustige muziek naar de bewoners toe. Ook hier weer passen wij daar waar mogelijk de Veder methode toe. Zo krijgt een muze babypop de fles en kan ’Suja poppedeine’ ingezet worden, of de klok tikt ergens en spontaan kan ’grote klokken zeggen tik-tak’ ingezet worden, misschien wel in canon. Voorwerpen van vroeger, onze poppen en de bewoners, rode draad is herkenning en dat voelt fijn en veilig.
Naar de algemene beschrijving…

Poppen expositie
In een ruime zaal of grote tent bouwen wij onze poppenexpostie, een 40-tal poppen worden opgesteld: Alleen of in groepjes beelden ze herkenbare situaties uit; een groepje dames aan tafel die aan het theedrinken is of een man alleen die op de bus wacht… En ook daarvoor geldt weer dat wij waar mogelijk zullen ’vederen’.
Naar de algemene beschrijving…

Veder Methode

Met de Veder Methode wordt welbewust het langetermijngeheugen van ouderen aangesproken omdat dat nog het langst intact is. Reminisceren – het ophalen van herinneringen – speelt hierbij een belangrijke rol. Dankzij herkenbare, positieve herinneringen voelen ouderen met geheugenproblemen zich vaak weer ‘thuis’. Dit wordt mede bereikt door voorwerpen van vroeger, liedjes en gedichten.

Wat de Muzen doen is contact maken en herinneringen oproepen d.m.v. beelden, voorwerpen, muziek, gedichten en smaaksensaties van vroeger te laten horen, zien, proeven, voelen en ruiken om daarmee datgene wat nog aanwezig is te bereiken. Als dat weer terugkomt kunnen fijne beleving/herinneringen gecreëerd worden, dit o.a. met behulp van de Veder methode.

Dwarrel, dwarrel
Waar gaat dat vlokje toch naar toe
Naar vader, naar moeder Aarde
Dwarrel, dwarrel, ik weet alleen niet hoe

Momenten van herinneringen zitten ook vaak in liedjes van vroeger: Altijd is Kortjakje ziek, zeg ken jij de Mosselman, het poesie album met de Vergeet-mij-niet versjes, veelal zijn het kleine dingen die iets weten op te roepen: gebeurtenissen uit het verleden die gekoppeld zijn aan een prettige herinnering.

dementie en beleeftheater